ประเทศใดที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์มากที่สุดในโลก

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว.

1. ประเทศใดที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์มากที่สุดในโลก

 รัสเซีย
 แอฟริกาใต้
 เยอรมัน
 สหรัฐอเมริกา

2. นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะบาฮามาสส่วนใหญ่เป็นชาติใด?

 สหรัฐอเมริกา
 ฝรั่งเศส
 แคนาดา
 อังกฤษ

3. ประเทศใดไม่มีพรมแดนติดกับประเทศจีน?

 ไทย
 พม่า
 เวียดนาม
 ลาว

4. เมืองที่มีประชากรมากที่สุดของนิวซีแลนด์คือเมืองใด?

 แฮมินตัน
 ไคร์เชริตส์
 เวลลิงตัน
 โอ๊คแลนด์

5. เมืองหลวงของประเทศแคนาดาชื่ออะไร?

 Quebec (ควิเบก)
 Montreal (มอนทรีออล)
 Ottawa (ออตตาวา)
 Toronto (โตรอนโต)