ภาพช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสึนามิ แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น

ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ อพยพไปอยู่บนเนินเขา


อพยพผู้สูงอายุออกจากเมือง Kesennuma จังหวัด มิยากิ


คนอพยพโดยเรือออกจากสนามบินเซนได


การช่วยเหลือจากเรือคอน เมือง Ishinomaki จังหวัดมิยะกิ


ภาพถ่ายด้วยความช่วยเหลือของบุคลากรของกองกำลังป้องกันประเทศที่ท่วมถนนอพยพ ออกโดยเรือ เมือง Ishinomaki จังหวัดมิยะกิ


การตรวจสารรังสีที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์


ตรวจเด็กที่อาจได้รับสารรังสี ที่เมือง Kooriyama


การสำรวจสารรังสี เมือง Koriyama


การช่วยเหลือผู้คนที่ถูกสารรังสี


โรงยิมโรงเรียนประถมศึกษา Kawamata เต็มไปด้วยผู้คนที่ได้รับการอพยพออกจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ Hukuzima ใน เมือง Kawamata จังหวัดฟุกุชิมะ


ผู้คนกำลังอพยพบนทางหลวงที่ติดขัด ในเมือง Tamura จังหวัดฟุกุชิมะ


โรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์


การช่วยเหลือที่ให้ที่พักและบรรเทาความหนาว


พบร่างผู้เสียชีวิต เมือง Kamaishiพบผู้สูงอายุบนหลังคาลอยออกนอกชายฝั่งทะเลประมาณ 15 กิโลเมตรจังหวัดฟุกุชิมะ


การช่วยเหลือชาวบ้านทางเครื่องบิน ส่งพยาบาลในเมือง Nihonmatsu จังหวัดฟุกุชิมะ


ทีมกู้ภัยออก ค้นหาคนหายไป ในเมือง Rikuzentakata จังหวัดอิวะเตะ


บรรดาผู้ที่ตรวจสอบความปลอดภัยของคนในโรงยิม ในเมือง Rikuzentakata จังหวัดอิวะเตะ


ผู้ปฏิบัติการตามหาคนหาย ในตำบล Wakabayashi เมืองเซนได


เด็กกลับมาหาบ้านที่เหลือแต่เศษหินหรืออิฐ ในจังหวัดอิวะเตะ


ภาพถ่ายจากดาวเทียมของภัยพิบัติและการโพสต์แผ่นที่ของเมือง Natori จังหวัดมิยะงิ


หน่วยช่วยเหลือ บริการน้ำแก่ผู้ประสพภัย


ชาวบ้านฝ่าซากปรักหักพังเพื่อไปเก็บกักน้ำ


ผู้หญิงกำลังเศร้ากับการถูกคลื่นสึนามิกวาดบ้านหายไป ในจังหวัดอิวะเตะ


การช่วยเหลือจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่เต็มไปด้วยเศษหินเป็นเวลา 3 วัน ก่อนได้รับการช่วยเหลือ


ทีมเยอรมันและทีมสวิสถึงที่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางไปจังหวัด มิยากิ


40 ผู้เชี่ยวชาญทีมของเยอรมันและทีมสุนัขกู้ภัยของสวิสเตรียมช่วยเหลือค้นหาผู้ศูนย์หาย


ทีมบรรเทาภัยพิบัตินิวซีแลนด์ มาถึงสนามบินนาริตะ


องค์กรเอ็นจีโอของเยอรมัน และกลุ่มความช่วยเหลือทางการแพทย์ด้านมนุษยธรรมเดินทางมาถึง


หัวหน้าผู้ปฏิบัติการสึนามิและแผ่นดินไหว


นักกีฬาเบสบอลเงียบเพื่อสวดมนต์


นักฟุตบอลสเปนและเรอัลมาดริดเงียบและสวดมนต์ให้ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น

เครดิตภาพต่างๆจากใครไม่ทราบจริงๆครับ

ขอแสดงความเสียใจกับชาวญี่ปุ่นทุกคนด้วยครับ

GPS มีกี่ประเภท

GPS มีกี่ประเภท โดยหลักๆแล้ว GPS จะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆได้แก่ GPS Navigator และ  GPS Tracking System โดย GPS

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. ปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและพืชพรรณในบริเวณซีกโลกใต้เกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ  ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลาย  การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก  การเปลี่ยนทิศทางของลมค้าและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก  ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก 2. ข้อใดคือผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากปรากฏการณ์อัลนิโญ ระหว่างปี ค.ศ.1982-1983

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. ข้อใดกล่าวถูกต้องถึงความต่อเนื่องของเวลาทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย  ไม่มีอดีตย่อมไม่มีปัจจุบัน  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับกาลเวลา  ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ 2. ข้อใดเป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ  เลือกวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. พฤติกรรมใดที่ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์  เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ  เก็บหอมรอมริบเพื่อการซื้อบ้านด้วยเงินสด  ซื้อสินค้าทุกชนิดที่ผลิตภายในประเทศ  นำของใช้ที่ชำรุดไปซ่อมที่ร้าน 2. รัฐบาลกำลังรณรงค์การใช้น้ำ ไฟอย่างประหยัด นักเรียนคิดว่าจะร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดนักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด   สาวก เพราะเป็นผู้สืบทอดหลักคำสอน  ศาสดา เพราะเป็นผู้ก่อตั้ง  หลักธรรม เพราะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ

Read More »

การตัดสินใจและใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

นักเรียนเคยพบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ -เมื่อพบเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจ นักเรียนตัดสินใจได้ หรือกว่าจะตัดสินใจได้ เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้ว-เมื่อต้องตัดสินใจว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ อะไรผิด อะไรถูก นักเรียนก็ไม่อาจตัดสินใจได้หรือเมื่อตัดสินใจไปแล้ว คนอื่นก็ไม่เห็นด้วย-เมื่อมีปัญหาโต้แย้งกับคนอื่น ทั้งที่แน่ใจว่าความคิดของเราถูก แต่เราก็ไม่อาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ หรือเห็นด้วย ดังนั้น

Read More »