มารู้จักหลักการทำงานของอุปกรณ์ GPS Tracking ในการติดตามรถ

มารู้จักหลักการทำงานของอุปกรณ์ GPS Tracking ในการติดตามรถ

อุปกรณ์ติดตาม gps จะไม่เหมือนกับ จีพีเอส รถยนต์ (GPS Car) โดยทั้ง 2 อุปกรณ์ ทำงานโดยใช้ข้อมูลผ่านดาวเดียมทั้งหมด วัตถุประสงค์พื้นฐานสำหรับเครื่องติดตาม gps ก็คือการติดตาม
ยานพาหนะเป้าหมาย หรือ พาหนะที่เจาะจง โดยตัวอุปกรณ์เหล่านี้จะคอยติดตามและสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของพาหนะตลอดเวลา

อุปกรณ์ gps จะถูกติดตั้งในยานพาหนะ เช่น รถยนต์ มอเตอไซค์ หรือแม้กระทั่งจักรยานสกูตเตอร์ และ จักรยาน เครื่องติดตามจีพีเอสบางเครื่องยังได้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการใช้ของคอมพิวเตอร์ที่สูญหายหรือถูกขโมย เครื่องติดตาม GPS ทั้งหมดจะใช้ดาวเทียมซึ่งสามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งได้รวดเร็วและแม่นยำ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังวงโคจรดาวเทียม GPS ซึ่งจะนำข้อมูลผ่านเครื่อข่ายมือถือไปยังอุปกรณ์ตัวรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระบบ GPS ในรถยนต์ทั่วไป ตัวติดตาม gps จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนทีโดยละเอียดเพื่อระบุตำแหน่งเป้าหมายที่กำลังเดินทาง รายละเอียดบนแผนที่ที่ได้รับจะสามารถเก็บไว้เพื่ออ้างอิงภายหลังได้ เครื่องมือติดตาม GPS จะถูกบังคับใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนักสืบเอกชนฉ้อโกง เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จะเป็นต่อการสอบสวน

บริษัทบางแห่ง อย่างเช่น รถลีมูซีน หรือ รถแท๊กซี่ ก็จะมีการใช้ GPS Tracker ค่อยติดตามและเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีการใช้งานหรือคุณสมบัติขององค์กร นอกจากนี้อุปกรณ์เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อติดตามยานพาหนะของบริษัทที่สูญหาย หากถูกขโมย

บางบริษัทใช้จีพีเอ็สเพื่อปรับปรุงสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้การติดามไมล์, ความเร็วของบานพาหนะ ก็เพื่อควบคุมการใช้เชื้อเพิลงและนั่นสามารถทให้ช่วยลดต้นทุ่นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ระบบติดตาม gps สามารถใช้เพื่อบันทึกว่าพนักงานใช้พาหนะของบริษัท ในการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อกับลูกค้า โดยระบุรายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ได้ถูกส่งมอบอย่างไร

นอกจากนี้อุปกรณ์ติดตาม gps ยังสามารถถูกใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบกิจกรรมของครอบครัว คู่สามีภรรยา แต่อย่างไรนั้น GPS Tracker ก็ยังคงถูกถกเถียงกันอยู่ในบางพื้นที่ แม้ว่าจะสามารถใช้งานได้ในรัฐส่วนใหญ่ตามกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาติพิเศษใดๆ หรือ ใบอนุญาติ แต่ก็ควรที่จะตรวจสอบกฎระเบียบของรัฐ หรือ รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ติดตาม gps

ความแตกต่างระหว่างเครื่องติดตาม GPS กับ ระบบ GPS เครื่องมือติดตาม GPS ก็คืออุปกรณ์การใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยการติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมาย
โดยค่าเริ่มต้นนี้หมายถึง ผู้ที่ครอบครองผู้ที่อยู่ในรถติดตาม และรายละเอียด

ระบบ GPS ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์แผนที่ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลทิศทางสำหรับสถานที่ต่าง ๆ ได้ ตัวติดตาม GPS ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์แผนที่เพื่อใช้งาน

ระบบ GPS ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ติดตามยานพาหนะ แต่จะให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถนำทางไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. ปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและพืชพรรณในบริเวณซีกโลกใต้เกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ  ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลาย  การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก  การเปลี่ยนทิศทางของลมค้าและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก  ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก 2. ข้อใดคือผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากปรากฏการณ์อัลนิโญ ระหว่างปี ค.ศ.1982-1983

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. ข้อใดกล่าวถูกต้องถึงความต่อเนื่องของเวลาทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย  ไม่มีอดีตย่อมไม่มีปัจจุบัน  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับกาลเวลา  ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ 2. ข้อใดเป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ  เลือกวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. พฤติกรรมใดที่ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์  เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ  เก็บหอมรอมริบเพื่อการซื้อบ้านด้วยเงินสด  ซื้อสินค้าทุกชนิดที่ผลิตภายในประเทศ  นำของใช้ที่ชำรุดไปซ่อมที่ร้าน 2. รัฐบาลกำลังรณรงค์การใช้น้ำ ไฟอย่างประหยัด นักเรียนคิดว่าจะร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดนักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด   สาวก เพราะเป็นผู้สืบทอดหลักคำสอน  ศาสดา เพราะเป็นผู้ก่อตั้ง  หลักธรรม เพราะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ

Read More »

การตัดสินใจและใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

นักเรียนเคยพบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ -เมื่อพบเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจ นักเรียนตัดสินใจได้ หรือกว่าจะตัดสินใจได้ เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้ว-เมื่อต้องตัดสินใจว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ อะไรผิด อะไรถูก นักเรียนก็ไม่อาจตัดสินใจได้หรือเมื่อตัดสินใจไปแล้ว คนอื่นก็ไม่เห็นด้วย-เมื่อมีปัญหาโต้แย้งกับคนอื่น ทั้งที่แน่ใจว่าความคิดของเราถูก แต่เราก็ไม่อาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ หรือเห็นด้วย ดังนั้น

Read More »

ประเทศใดที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์มากที่สุดในโลก

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว. 1. ประเทศใดที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์มากที่สุดในโลก  รัสเซีย  แอฟริกาใต้  เยอรมัน  สหรัฐอเมริกา 2. นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะบาฮามาสส่วนใหญ่เป็นชาติใด?  สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส  แคนาดา  อังกฤษ 3. ประเทศใดไม่มีพรมแดนติดกับประเทศจีน?

Read More »