มารู้จักหลักการทำงานของอุปกรณ์ GPS Tracking ในการติดตามรถ

มารู้จักหลักการทำงานของอุปกรณ์ GPS Tracking ในการติดตามรถ

อุปกรณ์ติดตาม gps จะไม่เหมือนกับ จีพีเอส รถยนต์ (GPS Car) โดยทั้ง 2 อุปกรณ์ ทำงานโดยใช้ข้อมูลผ่านดาวเดียมทั้งหมด วัตถุประสงค์พื้นฐานสำหรับเครื่องติดตาม gps ก็คือการติดตาม
ยานพาหนะเป้าหมาย หรือ พาหนะที่เจาะจง โดยตัวอุปกรณ์เหล่านี้จะคอยติดตามและสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของพาหนะตลอดเวลา

อุปกรณ์ gps จะถูกติดตั้งในยานพาหนะ เช่น รถยนต์ มอเตอไซค์ หรือแม้กระทั่งจักรยานสกูตเตอร์ และ จักรยาน เครื่องติดตามจีพีเอสบางเครื่องยังได้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการใช้ของคอมพิวเตอร์ที่สูญหายหรือถูกขโมย เครื่องติดตาม GPS ทั้งหมดจะใช้ดาวเทียมซึ่งสามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งได้รวดเร็วและแม่นยำ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังวงโคจรดาวเทียม GPS ซึ่งจะนำข้อมูลผ่านเครื่อข่ายมือถือไปยังอุปกรณ์ตัวรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระบบ GPS ในรถยนต์ทั่วไป ตัวติดตาม gps จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนทีโดยละเอียดเพื่อระบุตำแหน่งเป้าหมายที่กำลังเดินทาง รายละเอียดบนแผนที่ที่ได้รับจะสามารถเก็บไว้เพื่ออ้างอิงภายหลังได้ เครื่องมือติดตาม GPS จะถูกบังคับใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนักสืบเอกชนฉ้อโกง เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จะเป็นต่อการสอบสวน

บริษัทบางแห่ง อย่างเช่น รถลีมูซีน หรือ รถแท๊กซี่ ก็จะมีการใช้ GPS Tracker ค่อยติดตามและเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีการใช้งานหรือคุณสมบัติขององค์กร นอกจากนี้อุปกรณ์เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อติดตามยานพาหนะของบริษัทที่สูญหาย หากถูกขโมย

บางบริษัทใช้จีพีเอ็สเพื่อปรับปรุงสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้การติดามไมล์, ความเร็วของบานพาหนะ ก็เพื่อควบคุมการใช้เชื้อเพิลงและนั่นสามารถทให้ช่วยลดต้นทุ่นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ระบบติดตาม gps สามารถใช้เพื่อบันทึกว่าพนักงานใช้พาหนะของบริษัท ในการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อกับลูกค้า โดยระบุรายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ได้ถูกส่งมอบอย่างไร

นอกจากนี้อุปกรณ์ติดตาม gps ยังสามารถถูกใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบกิจกรรมของครอบครัว คู่สามีภรรยา แต่อย่างไรนั้น GPS Tracker ก็ยังคงถูกถกเถียงกันอยู่ในบางพื้นที่ แม้ว่าจะสามารถใช้งานได้ในรัฐส่วนใหญ่ตามกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาติพิเศษใดๆ หรือ ใบอนุญาติ แต่ก็ควรที่จะตรวจสอบกฎระเบียบของรัฐ หรือ รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ติดตาม gps

ความแตกต่างระหว่างเครื่องติดตาม GPS กับ ระบบ GPS เครื่องมือติดตาม GPS ก็คืออุปกรณ์การใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยการติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมาย
โดยค่าเริ่มต้นนี้หมายถึง ผู้ที่ครอบครองผู้ที่อยู่ในรถติดตาม และรายละเอียด

ระบบ GPS ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์แผนที่ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลทิศทางสำหรับสถานที่ต่าง ๆ ได้ ตัวติดตาม GPS ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์แผนที่เพื่อใช้งาน

ระบบ GPS ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ติดตามยานพาหนะ แต่จะให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถนำทางไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ