GPS มีกี่ประเภท

GPS มีกี่ประเภท

โดยหลักๆแล้ว GPS จะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆได้แก่ GPS Navigator และ  GPS Tracking System โดย GPS Navigator เป็นระบบ GPS นำทางที่ใช้หลักการค้นหาตำแหน่งจากสถานที่นึงไปยังสถานที่หนึ่งหรือระหว่างวัตถุหนึ่งถึงวัตถุหนึ่งนั้นเอง

ส่วนรูปแบบของ GPS Tracking System นั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามวัตถุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ บุคคล เป็นต้น

ระบบ GPS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งเนื่องจากเราสามารถนำระบบ GPS ที่สามารถบอกถึงตำแหน่งและความเร็วตำแหน่งต่างๆได้แล้ว ยังมีระบบการควบคุมหรือการสั่งการให้ไปเตือนไปยังผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างๆได้ เมื่อมีพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงลงและผู้ผลิดสามารถมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมายังผู้ควบคุมในการดูแลลูกค้าของผู้ผลิต เพื่อแจ้งเตือนไปยังเพื่อแจ้งไปยังผู้ขับขี่ที่มีปัจจัยเสียงตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหรดไว้ เช่น ขับขี่เร็วเกินไปกว่าที่กำหนดไว้ หรือ วิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนดเส้นทางนั้นไว้ เป็นต้น สามารถวางแผนเส้นทางทำงานล่วงหน้าได้ โดยมีการวิเคราะห์ แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานอยู่ในแผนที่ที่กำหนดหรือวางไว้

หลักการทำงาน GPS

การเดินทางในปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สมัยก่อนนั้นในการเดินทางไปยังสถานที่ที่เราไม่รู้จักหรือสถานที่ต่างถิ่น เราต้องอาศัยประสบการณ์จากการเดินทาง เรียนรู้เส้นทางต่างๆ ตำแหน่งพิกัดสถานที่ ในสมัยก่อนนั้น แผนที่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นึกถึงอันดับแรก แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนั้น มีเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆเกิดขึ้น และเทคโนโลยีที่รู้จักกันดีที่เป็นส่วนนหนึ่งในการช่วยเรื่องตำแหน่งพิกัดต่างๆนั้นก็คือ ระบบ GPS เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าถือเป็นตัวเลือกที่ไม่สามารถมองข้ามได้

เรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นเกี่ยวกับ ระบบ GPS ว่ามีการทางานและมีผลต่อชีวิตประจำวันกับเรายังไง

ระบบ GPS ใช้ทำงานร่วมกับสัญญาณดาวเทียม GPS ที่โครงจรอยู๋รอบโลกของเรา ทำมุม 55 องศาตรงกับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ซึ่งดาวเทียมที่โครงจรอยู่นั้นประกอบไปด้วยดาวเทียมทั้ง 24 ดวง แบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร ลักษณะการโครจรจะอยู่ในรูปแบบคล้ายคลึงลูกตระก้อ ประสานดาวเทียวกัน 4 ดวงในแต่ล่ะวงโคจร

ดาวเทียวแต่ล่ะดวงนั้นะอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 12,600 ไมล์ ซึ่งแต่ล่ะดวงจะต้องใช้เวลาในการโคจรรอบโลกประมาณ 12 ช่วงโมง ในการทำงานจะมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่จะมีค่าประมวลผลต่างๆ เผื่อทำการคำนวณเพื่อแสดงเป็นตำแหน่งพิกัดต่างๆที่ได้จากสัญญาณ