Review: Thief

เปลี่ยน thief สิบ ชันษาเต็มๆ ที่จอมหัวขโมยชั้น ปรมจารย์ ได้มาห่างไกลหายป่วยไปขนมจากวงการจบ ในวันนี้นกเขากลับแล้ว แต่ว่าเขาจักยังคงพิทักษ์บรรดาศักดิ์ ‘ปรมจารย์’ ท่ามกลางกระแสของจบแนว Stealth-Action วางคว้าไหม อัญเชิญค้นหาได้มาใน Video Review ตัวนี้เลยขอรับ เพราะสิ้นสุดเเขามอร์รุ่นเดอะ คราวขับไล่ไสส่งเหลีกหนียลำดับที่ 3 ชื่อของสิ้นสุด Thief น่าจะเป็นสถานที่รู้จักมักคุ้นกันสะอาด ในระยะเวลากว่า 16 พรรษา ก่อนกำหนด แห่ง Thief ภาคเริ่มแรก ได้ออกมาสร้างการปรากฏกับหลักใหม่ สรรพสิ่งเกมแนวแอบเร้น Stealth-Action แต่ว่าฉันเอง ก็จำต้องตาขอยินยอมแต่ว่าโดยดี ดุข้าพเจ้าไม่เคยคว้าได้โอกาสแตะต้องกับจบ Thief อาณาเขตเก่าๆ ลงมาก่อนกำหนดเลย ( ภาคแรกออกมา ฉันอายุ 7-8 พรรษาเอควานหาั้ง ? ) ฉันก็เลยไม่่ได้ลิ้มลอง อรรถรสสิ่งแสนจะ Old School ของเลี่ยนลงมาก่อน แต่ Thief ที่ภาคนี้ ตกลงแสดงจักลงมาทวงหนี้กลับคืนสถานะอังมีเกียรติสรรพสิ่งมัน ในแวดวงสิ้นสุดวิถีทาง Stealth สถานที่ที่ปัจจุบัน มันก็ประกอบด้วยจบรุ่นน้องไฟแรง ออกมาจองพื้นที่ที่ดวงหทัยสิ่งของเหล่าจบเมอร์กักคุมเต็มไปหมดหลังจากนั้น ซึ่ง Thief จักยังเจ๋งเหมาะจะกลับยืนขึ้นกับดักเหล่าสมาชิกใหม่ที่วงการได้หรือไม่ อัญเชิญติดตามคว้าที่ Video ร่างกายตรงนี้เลยครับผม ตาขอขอบพระคุณ HardwareData Store ผู้ส่งเสริมสิ้นสุด Thief ในที่การ Review